Eigen bedrijf starten zonder startkapitaal

Het is zeker niet waar dat u geen bedrijf kunt starten zonder startkapitaal. Een eigen bedrijf starten zonder startkapitaal is zeker mogelijk, ook voor u.

Voordelen eigen bedrijf starten zonder startkapitaal

Men denkt vaak dat er geen hoop is op een eigen onderneming, zonder startkapitaal. De gedachte: zonder startkapitaal geen bedrijf is onjuist. Er staat niet in de wet dat het verplicht is om startkapitaal bijeen te brengen voordat er begonnen kan worden met ondernemen. Het zou wellicht zelfs tegen u kunnen werken als u een ander iets verschuldigd bent, het brengt namelijk een bepaalde druk met zich mee wat zich kan vertalen in risicovolle activiteiten. Ook zou u het hoofddoel uit ogen kunnen verliezen.

Uw houding zou ook helemaal kunnen veranderen, van een actieve ijverige houding naar een inactieve houding omdat u toch zo veel geld tot uw beschikking heeft wat niet van u is. Zonder startkapitaal beginnen betekent dat u alle overbodige activiteiten van uw agenda moet schrappen en een ‘start from scratch’ is wellicht wat u nodig heeft. Overbodige activiteiten kunnen simpelweg niet uitgevoerd worden. Een ander voordeel is dus dat u geen schuldeiser hebt waardoor de kans op failissement veel kleiner wordt.

Creativiteit zonder startkapitaal

Als entrepreneur is het van belang om altijd vindingrijk en creatief te zijn zodat u snel kunt reageren op de marktontwikkelingen. Bemoeienis van uw verstrekkers zou kunnen zorgen voor continu toezicht op uw activiteiten waardoor u belemmert wordt in uw eigen creativiteit. Creativiteit wordt dan kwijtgeraakt en dit is een van de kwaliteiten dat zelden ontbreekt in een succesvol bedrijf.
Een startkapitaal zorgt dat u creatiever moet worden in uw administratie wat het voordeel heeft dat u er zelf meer op gaat letten. De bedoeling is waarschijnlijk dat dit niet zo blijft, u wilt namelijk doorgroeien. Tot de groei van uw bedrijf is het dan ook een voordeel dat u zelf werkt aan allerlei onderdelen van uw bedrijf. U gaat de toekomst dan in als een persoon met meer vaardigheden.

Minder verplichtingen zonder startkapitaal

Belangrijk om te onthouden is: minder startkapitaal, minder verplichtingen. Des te meer startkapitaal des te meer investeerders, dan betekent het ook dat u meerdere verplichtingen heeft jegens meerdere partijen. U wordt op het matje geroepen als zij van mening zijn dat u iets niet goed heeft gedaan, waar u juist denkt dat het wel goed gaat. Vele investeerders zullen u ook meerdere tests en screenings onderwerpen. Dit kost tijd en tijd is geld.

Startkapitaal bij elkaar sprokkelen is een intensief en tijdrovend
proces, dit kan allemaal ontweken worden door te besluiten om zonder startkapitaal aan de slag te gaan. Soms overdrijven kredietverstrekkers, vooral als zij met te veel macht te maken krijgen en moet u een uitgebreide analyse van de markt inleveren en een financieel plan met alles erop en eraan. Deze prognoses zijn heel moeilijk te maken maar worden vereist door praktisch elke kredietverstrekker. Concurrentieanalyse is ook vaak niet 1,2,3 te maken, allemaal zaken veel tijd kosten en soms maanden in beslag kunnen nemen.