Subsidie voor startende ondernemers

Zoekt u een subsidie voor startende ondernemers? Er zijn er genoeg van, lees verder over hoe u deze kunt regelen.

Een subsidie is een financiële steun van de overheid aan instellingen, bedrijven en personen om hun activiteiten te ontwikkelen. Er zijn meerdere regelingen die een financieel duwtje in de rug geven als subsidie voor startende ondernemers. In dit artikel wordt er gesproken over deze subsidie voor startende ondernemers.

Subsidie voor startende ondernemers

BBZ regeling
Als men besluit om als zelfstandige te beginnen dan kunnen zij in aanmerking komen voor het BBZ, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Hier kunt u in vele gevallen een lening of krediet krijgen, mits uw salaris onder bijstandsniveau ligt. Daarnaast moet uw onderneming continuïteit in het vooruitzicht hebben. Het is ook bepaald als een last resort, als het nergens anders mogelijk is kunt u een beroep doen op de BBZ regeling. Verder moet u een bepaald aantal uur in uw bedrijf steken als minimum en u mag geen eigen vermogen hebben.

Starten vanuit een WW uitkering
Het is zelfs mogelijk om te starten vanuit een uitkering. Als u onder de WW valt dan heeft u waarschijnlijk ook een werkcoach van de UWV aangesteld gekregen, bij deze persoon moet u terecht voor de regeling. U kunt uw uitkering zelfs behouden tijdens de eerste 26 weken. Uw contactpersoon bij UWV weet kunt u vragen naar de regeling. Het is ook de bedoeling dat u zelf het bedrijfsplan opstelt.

Investeringsfondsen technostarters en creatieve starters
Er is ook een speciaal investeringsfonds waaruit men als zogeheten technostarter of als creatieve starter kan putten. Dit is een subsidie die de Seed Capital Technostarters heet en het mogelijk maakt om in technostarters en creatieve starters te investeren. In totaal zijn echter meer dan twintig fondsen. Elk fonds heeft een eigen strategie en heeft eigen procedures. Het finale besluit wordt echter gedaan door een fondsmanager, dan wordt duidelijk wie de subsidie zal ontvangen.

Erasmus for Young Entrepreneurs
Jonge ondernemers kunnen in aanmerking komen voor het programma Erasmus for Young Entrepreneurs. De jonge ondernemer kan dan middels een subsidie zes maanden in het buitenland een andere cultuur ervaren. U komt dan in de Europese Unie bij een MKB bedrijf terecht waar u kunt zien hoe er gewerkt wordt om het eventueel toe te passen in ons land met uw eigen bedrijf. Interesse? Dan kunt u zich aanmelden bij de KplusV voor een bijzondere soort subsidie voor startende ondernemers.

Regeling naast subsidies

Durfkapitaal
Durfkapitaal is in principe ook een subsidie voor startende ondernemers, het zorgt echter voor financiële ondersteuning voor uw helpers. Particulieren worden fiscaal geholpen worden zodat zij bereid zijn financieel steun te bieden. Het is de bedoeling dat particulieren geld aan startende ondernemers te lenen, zodat niet alleen de overheid inspringt. De regeling durfkapitaal, die vroeger de Tante Agaath lening genoemd werd en nu nog zo in de volksmond wordt genoemd, maakt het dat iemand sneller zijn vermogen bij elkaar kan sprokkelen. De verstrekkers kunnen een heffingskorting krijgen op de inkomstenbelasting. Het is wel vereist dat samen met uw verstrekker zwart op wit een leenovereenkomst opstelt, dit is een van de voorwaardes.