Subsidie voor starters

Bent u op zoek naar een subsidie voor starters? Dan kunt u dit artikel lezen. Het zou zonde zijn om deze kans niet te grijpen!

Subsidie voor starters

Een subsidie is een steun van de overheid aan instellingen, bedrijven en personen om hun activiteiten te ontwikkelen in de vorm van financiën. Er zijn meerdere regelingen die een financieel duwtje in de rug geven als subsidie voor startende ondernemers. Deze site kent meerdere artikelen waarin er wordt geschreven over subsidies voor starters. Een van de belangrijkste startersregelingen is de startersaftrek, dit is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en is er om het het oprichten van ondernemingen te bevorderen. Starters kunnen door middel van de regeling, in de eerste vijf jaar wel tot drie keer een extra bedrag van hun winst aftrekken. Om in aanmerking te komen voor de startersaftrek moet u voldoen aan meerdere voorwaarden. Kijk op de volgende site voor meer informatie : http://www.ikgastarten.nl/financiering/subsidies/1910-9-subsidies-en-regelingen-voor-startende-ondernemers.html?gclid=CI7ijrX_rLUCFefJtAodeTAACw  

Regelingen voor (startende) ondernemers

BMKB
Als MKB’er kunt u een staatsgarantie aanvragen, een borgstelling o ver uw krediet. De bank zou u in dit geval meer kunnen geven omdat de overheid u dekt. Het borgstellingskrediet is een van de populairste regelingen in deze crisistijden, omdat vele banken zich aan strengere regels dienen te houden, zijn terughoudender. Banken willen vaak financiële zekerheden van hun kredietontvanger, velen kunnen dit echter niet bieden. Dan kan er een beroep gedaan worden op de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Het krediet staat klaar voor bedrijven met een maximum van 250 werknemers met een jaaromzet tot vijftig miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. U kunt doorlopend een krediet aanvragen bij een bank.

Investeringsfondsen technostarters en creatieve starters
Er is ook een speciaal investeringsfonds waaruit men als zogeheten technostarter of als creatieve starter kan putten. Dit is een subsidie die de Seed Capital Technostarters heet en het mogelijk maakt om in technostarters en creatieve starters te investeren. In totaal zijn echter meer dan twintig fondsen. Elk fonds heeft een eigen strategie en heeft eigen procedures. Het finale besluit wordt echter gedaan door een fondsmanager, dan wordt duidelijk wie de subsidie zal ontvangen.

Erasmus for Young Entrepreneurs
Een succesvolle ondernemer is vaak iemand die veel heeft ervaren. Heeft u ook altijd willen weten hoe het er aan toe gaat in het buitenland? Dan kunt een beroep doen op de subsidie Erasmus for Young Entrepreneurs, als u een jonge ondernemer bent. De jonge ondernemer kan dan door de subsidie een mooie ervaring beleven van zes maanden in een vreemd land binnen de EU, waarin er wellicht een heel andere ondernemersgeest is. U komt dan in de Europese Unie bij een MKB bedrijf terecht waar u kunt zien hoe er gewerkt wordt om het eventueel toe te passen in ons land met uw eigen onderneming.

Vele regelingen

Zo ziet u maar weer dat er vele regelingen zijn waar u als ondernemer gebruik van kunt maken, het is zaak om dit allemaal goed te bekijken. De overheid heeft er geen baat bij om deze regelingen in het leven te roepen als er geen gebruik van wordt gemaakt. Dus grijp uw kans!