Starten vanuit een uitkering

Starten vanuit een uitkering is een wens van vele werklozen en het kan een mogelijkheid zijn om zo te starten! Er zijn meerdere regelingen die u helpen.

Krediet aanvragen

Financiering aanvragen is een mogelijkheid voor diegenen die niet in loondienst zijn en op dit moment een uitkering ontvangen en dus onder de Werkloosheidswet vallen. Het is een mythe en een misvatting dat werklozen niet makkelijk aan de slag kunnen. De overheid probeert er namelijk van alles aan te doen, zodat er vele mensen die potentieel veel zouden kunnen opleveren voor de economie dat ook daadwerkelijk gaan doen. U heeft ideeën om met behulp van de WW een eigen bedrijf op te richten?

U kunt dan terecht bij uw eigen coach, dit is de zogeheten werkcoach. Het UWV zorgt ervoor dat vele mensen die een uitkering ontvangen een coach krijgen die hen zo snel mogelijk weer aan het werk ‘coacht’. Met hulp van de voor u aangestelde werkcoach kunt u rustig bekijken of een eigen bedrijf wel zo’n goed idee is voor u en of u dus kunt starten vanuit een uitkering

Bij het schrijven van de talloze sollicatiebrieven en sollicitatiegesprekken heeft u meerdere malen u sterkste punten moeten aangeven, dit heeft ook uw werkcoach waarschijnlijk aan u gevraagd. Om een eigen bedrijf te starten vanuit een uitkering zijn er bepaalde competenties vereist, denk aan het hebben van een zakelijk inzicht en flexibiliteit bijvoorbeeld. De werkcoach zal u waarschijnlijk beter kennen dan de meesten en u adviseren waar u aan kunt werken of wat bij u echt ontbreekt. Het UWV of het UWV Werkbedrijf gaat dan met u verder indien u groen licht heeft ontvangen. Vanuit een professionele bril en samen met de re-integratiecoach wijzen zij u op waar u op moet letten.

De eerste periode waarin u begint, krijgt u de kans om uw uitkering te behouden. Dit is de zogeheten startperiode, ten tijde van deze periode vervalt uw reactieplicht op vacatures. Het starten vanuit een uitkering is een optie voor de mogelijke opdrachten die u krijgt.

Voorwaarden starterskrediet UWV

De overheid probeert om u en vele anderen zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Het is een win-win situatie voor de gehele Nederlandse economie, als er ondernemers op staan die iets toevoegen. In dit stuk zetten we de voorwaarden uiteen voor het starterskrediet van UWV.

De voorwaarden in 2013 zijn dat u ten eerste de ontvangen moet zijn van een van de volgende uitkeringen:WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong- of de Ziektewet-uitkering. Ten tweede moet u een starter zijn. Ten derde is het belangrijk dat u voldoet aan de vereisten die zij stellen aan een ondernemer.

Als werkloze krediet aanvragen bij het UWV

Bij de aanvraag van het krediet is het gesprek met uw coach doorslaggevend in het starten vanuit een uitkering. De coach zal u kijken naar uw ondernemingsplan, waarna u wellicht kan starten vanuit een uitkering. Als het goed wordt gekeurd dan kunt u naar de volgende fase waarin de sollicitatieplicht niet meer van toepassing is op u en waarin u 26 lang met uw business aan de gang mag gaan, inclusief uitkeringsbehoud. Dit wordt wel verrekend. Na deze periode zijn er twee opties:

1. U vervolgt uw werkzaamheden als zelfstandige, Uw WW-uitkering wordt dan stopgezet of u gaat deels verder met uw werkzaamheden als zelfstandige. U heeft dan geen volledig recht meer op een WW-uitkering , in de uren dat het wel geldt is er weer een sollicitatieplicht.

2. Bij aanvang van de startperiode heeft u recht op minder dan 6 maanden uitkering dan eindigt de startperiode voor u wanneer de uitkeringsduur is ‘verbruikt’.